Công bố chất lượng sản phẩm trong vòng 24h

0
201

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHĂN GIẤY

Theo thông tư 36/2015/TT-BCT ban hành của Bộ Công thương thì các loại giấy thược nhóm giấy về sinh, khăn giấy và giấy Tissue trước khi lưu hành trên thị trường cần phải được chứng nhận hợp quy cho sản phẩm đó.

Đánh giá chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh, khăn giấy và giấy tissue dựa trên  phương thức 5 đối với sản xuất trong nước và phương thức 7 đối với nhập khẩu.

Các bước để tến hành chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh:

Bước 1: Trao đổi, gửi thông tin về giấy vệ sinh để đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy, hoàn thiện hồ sơ để đăng kí chứng nhận

Bước 3. Doanh nghiệp gửi mẫu thử nghiệm giấy vệ sinh, cung cấp những yêu cầu liên quan đến giấy vệ sinh để thử nghiệm và đợi đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh

Bước 5. Công bố hợp quy hợp quy giấy vệ sinh tại Sở Công thương địa phương

Sau khi hoàn thành chứng nhận hợp giấy vệ sinh , sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được công bố chất lượng và đưa và thị trường

Các bước để tến hành chứng nhận hợp quy khăn giấy là:

Bước 1: Trao đổi, gửi thông tin về khăn giấy để đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy khăn giấy, hoàn thiện hồ sơ để đăng kí chứng nhận

Bước 3. Doanh nghiệp gửi mẫu thử nghiệm khăn giấy, cung cấp những yêu cầu liên quan đến khăn giấy để thử nghiệm và đợi đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy khăn giấy

Bước 5. Công bố hợp quy hợp quy khăn giấy tại Sở Công thương địa phương

Sau khi hoàn thành chứng nhận hợp khăn giấy, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được công bố chất lượng và đưa và thị trường

Các bước để tến hành chứng nhận hợp quy giấy tissue là:

Bước 1: Trao đổi, gửi thông tin về giấy tissue để đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy giấy tissue, hoàn thiện hồ sơ để đăng kí chứng nhận

Bước 3. Doanh nghiệp gửi mẫu thử nghiệm giấy tissue, cung cấp những yêu cầu liên quan đến giấy tissue để thử nghiệm và đợi đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy giấy tissue

Bước 5. Công bố hợp quy hợp quy giấy tissue tại Sở Công thương địa phương

Sau khi hoàn thành chứng nhận hợp giấy tissue, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được công bố chất lượng và đưa và thị trường

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.